شناسه پست: 166
بازدید: 2120

آموزش ادیت و ویرایش سورس ربات

لیست کدهای قابل ویرایش در سورس | ویرایش سورس ربات ها | نحوه ویرایش سورس کدها

آموزش ادیت و ویرایش سورس ربات


به این نکته توجه فرمایید

آموزش ادیت و ویرایش سورس ربات این بخش تنها برای سورس کدهای وان تم میباشد که توسط امیرحسین رضایی ایجاد شده است.

یعنی از سایت های دیگر یا کانال ها اگر سورس تهیه کرده باشید با این کدها و جایگزینی ها نمیتوانید سورس ربات ویرایش کنید.

تمامی سورس کدهای وان تم طبق جدول زیر قابل جایگزینی و ویرایش میباشند.


 

دقت کنید در جدول های زیر ۴ باکس وجود دارد با عنوان های ( متغیر – اعداد – کاربرد – قابل تغییر )

  • متغیر: منظور از کاربرد و بخشی که مربوط است
  • اعداد: این اعدادها داخل سورس ها نشانه گذاری شده اند تا شما به راحتی تنها با جستجوی این اعداد بتوانید کد یا ایدی یا متن مورد نظر را جایگزین کنید.
  • کاربرد: این بخش برای فهماندن این است که چه چیزی در اینجا قرار میگیرد.
  • قابل تغییر: این نمایان کننده این است که ایا نیاز به ویرایش دارد یا خیر.

ویرایش سورس ربات ها

بخش هایی که در سورس های مونکا نیاز به ویرایش دارند و تمام سورس ها با متغیر های مشابه ویرایش میشود.

در اینجا این بخش ها را معرفی خواهیم کرد.

بخش توکن ربات
متغیر اعداد کاربرد قابل تغییر
توکن ۰۰۰۰۰ توکن ربات را جایگزین این عدد کنید success
اطلاعات مدیریت و پشتیبانی
متغیر اعداد کاربرد قابل تغییر
شناسه ۱۱۱۱۱ شناسه عددی مدیر اصلی success
شناسه ۱۲۱۲۱ شناسه عددی مدیران دیگر success
آیدی ۱۳۱۳۱ آیدی مدیر با @ success
آیدی ۱۴۱۴۱ آیدی مدیر بدون @ success
آیدی ۱۵۱۵۱ آیدی پشتیبانی بدون علامت @ success
ربات ۱۶۱۶۱ آیدی ربات پیام رسان بدون @ success
نام ۱۷۱۷۱ نام “تیم/گروه/شرکت” وارد شود success
بخش مربوط به کانال
متغیر اعداد کاربرد قابل تغییر
آیدی کانال ۲۲۲۲۲ آیدی کانال بدون علامت @ success
آیدی کانال ۲۱۲۱۲ آیدی کانال با علامت @ success
نام کانال ۲۳۲۳۲ نام کانال success
آیدی کانال ۲۴۲۴۲ آیدی کانال اخبار یا اسپانسر success
آیدی کانال ۲۵۲۵۲ آیدی کانال دوم success
شناسه ۲۶۲۶۲ شناسه عددی کانال success
آیدی کانال ۲۷۲۷۲ آیدی کانال گزارشات و لاگ success
لینک کانال ۲۸۲۸۲ لینک عضویت کانال success
بخش مربوط به اطلاعات ربات
متغیر اعداد کاربرد قابل تغییر
آیدی ۳۳۳۳۳ آیدی ربات بدون علامت @ success
آیدی ۳۱۳۱۳ آیدی ربات با علامت @ success
شناسه ۳۲۳۲۳ شناسه عددی ربات success
نام نمایشی ۳۴۳۴۳ نام ربات برای نمایش success
——– ——– ——– ——–
——– ——– ——– ——–
بخش مربوط به آدرس و فایل ها
متغیر اعداد کاربرد قابل تغییر
دایرکتوری ۴۴۴۴۴ آدرس پوشه محل سورس در هاست success
تصویر ۴۱۴۱۴ آدرس بنر زیرمجموعه گیری success
نام ۴۲۴۲۴ نام تمام فایل های ارسالی به کاربر success
لینگ ۴۳۴۳۴ لینک گروه بازی success
——– ——– ——– ——–
——– ——– ——– ——–
بخش مربوط به دیتابیس
متغیر اعداد کاربرد قابل تغییر
یوزرنیم دیتابیس ۵۵۵۵۵ نام کاربری دیتابیس success
رمز دیتابیس ۵۱۵۱۵ رمز دیتابیس success
نام دیتابیس ۵۲۵۲۵ نام دیتابیس success
——– ——– ——– ——–
——– ——– ——– ——–
——– ——– ——– ——–
بخش مربوط به کاربران
متغیر اعداد کاربرد قابل تغییر
عدد ۶۶۶۶۶ تعیین تعداد زیرمجموعه گیری success
عدد ۶۱۶۱۶ تعیین ضریب یا درصد سود success
——– ——– ——– ——–
——– ——– ——– ——–
——– ——– ——– ——–
——– ——– ——– ——–
بخش مربوط به پرداخت و درگاه
متغیر اعداد کاربرد قابل تغییر
کد درگاه ۷۷۷۷۷ کد یا api درگاه واسط مورد نظر success
——– ——– ——– ——–
——– ——– ——– ——–
——– ——– ——– ——–
——– ——– ——– ——–
——– ——– ——– ——–

این جدول با افزوده شدن متغیر جدید همزمان بروز میشود پس بهتر است هر از گاهی به این پست سر بزنید.

این صفحه را در بوکمارک سیستم خود نگهدارید


آموزش ادیت و ویرایش سورس ربات

امیدواریم از آموزش ساخت ربات تلگرام لذت کافی رو برده باشید و براتون مفید واقع شده باشد.

نویسنده

مدیریت وان تم
دنبال لحظه مناسب نباش، لحظه رو بگیر و مناسبش کن!