جهت ارتباط با وان تم و مدیریت ، میتوانید با مراجعه به کانال یا گروه تلگرامی مجموعه وان پشتیبانی دریافت کنید!

کانال تلگرام

تماس و پشتیبانی وان تم در تلگرام:
@onethemesupport

فرم تماس: