ادعای مالکیت محصول

چنانچه محصولی در وان تم وجود دارد که سازنده آن راضی به فروش آن در وان تم نیست

 میتواند با استفاده از فرم زیر برای توقف فروش آن محصول از وان تم اقدام کند.

در صورتی که ادعای مالکیت محصول دارید، سند مالکیت رسمی و محضری آن را آپلود کنید.

    در صورتی که ادعای مالکیت محصول دارید، سند مالکیت رسمی و محضری آن را آپلود کنید.